کارگاه های اموزشی کارگاه های اموزشی

-کارگاه آموزشی بین المللی ،جوامع انسانی و محیط  های دیرینه با همکاری دانشگاه Reading

- برگزاری کارگاه آموزشی «روش تحقیق کیفی» با همکاری گروه جغرافیای انسانی

- برگزاری دوره آموزشی «مدیریت استمرار فعالیت در شرایط بحرانی» با مشارکت دانشگاه بین‌المللی چابهار و مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد

- برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با نرم‌افزار آماری SPSS » به مدت 40 ساعت برای دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری

- برگزاری سه نشست علمی پیرامون «بررسی نقش مذهب در مدیریت بحران» با حضور کارشناسان مجامع داخلی و دانشگاه یورک کانادا

-  برگزاری کارگاه تخصصی « کارگاه آموزشی کارتوماتیک (ترسیم آماری با کامپیوتر)» توسط استاد و پژوهشگر مرکز مطالعات علمی فرانسه(CNRS), دوشنبه مورخ 30/ 11/85 ساعت 30/16- 14

- برگزاری کارگاه آموزشی «شبیه سازی آلودگی هوا با استفاده از مدل های عددی» توسط دکتر پیمان زواررضا عضو هیأت علمی دانشگاه کانتربوری نیوزیلند و عضو هیأت علمی وابسته مؤسسه جغرافیا, با همکاری معاونت پژوهش و فنآوری دانشکده جغرافیا, 20 لغایت 25 فروردین 1386

 

-  برگزاری کارگاه آموزشی «کارتوماتیک با استفاده از نرم­افزار فیلکارتو» توسط جناب آقای برنارد هورکاد استاد جغرافیا و پژوهشگر مرکز مطالعات علمی فرانسه(CNRS), چهارشنبه مورخ 5/تیرماه/ و شنبه مورخ 8/ تیرماه/1387.

- برگزاری کارگاه آموزشی «پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در دانشگاهها» با مشارکت کمیته پدافند غیرعامل وزارت علوم, تحقیقات و فنآوری, سالن اجتماعات سازمان سنجش, 22-20 مردادماه 1387

- برگزاری کارگاه آموزشی «پدافند غیرعامل و برنامه­ریزی برای حفظ و نگهداری از شریان­های حیاتی» با مشارکت کمیته پدافند غیرعامل وزارت علوم, تحقیقات و فنآوری, سالن اجتماعات دانشگاه مالک اشتر,  19 آبان­ماه 1387

- برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با نرم‌افزار " Community VIZ " برای کارشناسان مناطق شهرداری تهران, سالن اجتماعات مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران, 20 آبان­ماه 1387.

- برگزاری کارگاه آموزشی «شهر چندهسته‌ای و آینده برنامه‌ریزی شهری در کلانشهرها», دانشکده جغرافیا, 24 آذرماه 1387.

-  برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف به شرح زیر (سال 1393-1392):