طرحهای انجام شده طرحهای انجام شده

مؤسسه جغرافیا در طول دوره فعالیت خود, ده‌ها طرح تحقیقاتی در سطوح ملی و منطقه‌ای را به انجام رسانده که در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود:

      -«اطلس کلانشهر تهران», کارفرما: مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (شهرداری تهران), اعتبار 3600 میلیون ریال (برای اولین بار در ایران)

-اطلس ژئو مورفولوژی ایران

-نقشه اقلیمی هوشمند جنوب غرب ایران

 - طرح تهیه پرونده ثبت جهانی لوت -  کارفرما : پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری طرح برگزیده جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران سال 1396

ـ طرح ژئومرفولوژی درة اهر

       - مطالعه و تهیه شناسنامه روستای گردشگری هماگ استان هرمزگان -کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

       - تهیه طرح هادی روستای گلشن  از توابع شهرستان بندرلنگه -کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

           - پتاسیل لرزه خیزی گسل دهشیر 

      ـ  اطلس اقلیمی ایران   اولین بار در ایران 1344

ـ اطلس تاریخی ایران ، اولین بار در ایران 1350

ـ  اطلس شیب ایران (شامل: مساحی و پلانیمتری 109 برگ نقشه 1364) (اولین بار در ایران)

ـ  اطلس سطوح ارتفاعی ایران (اولین بار در ایران)

-اطلس ریگزارهای ایران

ـ طرح تحقیقات کویر لوت در سال‌های 1347 تا 1353 با همکاری سازمان ملی تحقیقات علمی فرانسه (اولین بار در ایران)

ـ طرح نظام نام نگاری اسامی جغرافیایی ایران (اولین بار در ایران)

ـ طرح پراکندگی جغرافیایی ریگزار‌های مهم ایران (شامل 400 نقشه از ریگزار‌ها در مقیاس 1:50000 و 1:250000) (اولین بار در ایران)

ـ طرح بررسی توان‌های محیطی در نواحی مختلف جغرافیایی ایران؛گزارش اول: ناحیه ساحلی جنوب(1379) (اولین بار در ایران)

ـ طرح بارندگی مؤثر ایران (اولین بار در ایران)

ـ طرح مطالعه اقلیمی خشکی و خشکسالی‌‌ها و بیلان آبی خوزستان (اولین بار در ایران)

ـ طرح مطالعه اقلیم استان هرمزگان (شناخت خشکی و خشکسالی‌ها) (اولین بار در ایران)

ـ طرح مطالعه اقلیمی نائین تا کرمان (اولین بار در ایران)

ـ طرح مطالعه اقلیمی خشکی و خشکسالی‌ها در سیستان و بلوچستان-1366

ـ طرح مطالعه کویر کبودانس - 1361

ـ طرح زمین شناسی دره رهق

ـ طرح مطالعه اقلیم اردستان -1361

-شمه ای از زمین شناسی البرز - 1358

- پرندگان دشت لوت - 1358

- کنگاور جغرافیای انسانی و اقتصادی - 1352

ـ طرح تحقیقاتی جغرافیای ناحیه‌ای قروه، بیجار و دیواندره (اولین بار در ایران)

ـ بررسی تحول الگوی استقرار جمعیت روستایی در استان سمنان (اولین بار در ایران)

ـ ارزیابی سیاست‌ها, خط‌مشی‌ها و برنامه‌های عمران روستایی در ایران (اولین بار در ایران)

ـ بررسی و تحلیل نظام برنامه‌ریزی روستایی در ایران (اولین بار در ایران)

ـ بررسی روند ایجاد و گسترش خانه‌های دوم در ناحیه طالقان (استان تهران)

ـ سنجش درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور با استفاده از تحلیل تاکسونومی

ـ سنجش درجه توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان سنندج با استفاده از GIS

- طرح «تدوین برنامه راهبردی توسعه کالبدی روستاهای کشور» , کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی,

ـ طرح «پایگاه داده‌های محیطی و مدیریت بحران کشور», کارفرما: جمعیت هلالاحمر جمهوریاسلامی, اعتبار مصوب از محل بند دال تبصره 45

- طرح «اطلس تحلیلی مناطق روستایی کشور», کارفرما: وزارت علوم, تحقیقات و فنآوری در قالب برنامه جندی­شاپور (موافقت­نامه بین وزارت علوم ایران و فرانسه)

- طرح «مدیریت راهبردی سکونت گاه های غیر رسمی»، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران،

- طرح «چشم انداز و ارائه برنامه 5 ساله شهرداری شهرکرد»،

ـ طرح «تهیه نقشه یک یکم فرهنگی، نمونه موردی: منطقه 11 شهر تهران».

ـ طرح «تهیه نقشه یک یکم فرهنگی، نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران».

-انجام پژوهش و مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی شهرستانهای خرم اباد و دوره چگنی(استان لرستان) -کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان بهار  1397

-انجام پژوهش وارزیابی پتاسیل لرزه خیزی و فعالیته های تکتو نیکی سامانه های گسلی استان قم با استفاده از شاخص های ژئومورفیک - کارفرما : استانداری قم بهار 1397

-تهیه نقشه های اقلیمی کاربردی در مقیاس 1:250000 از مناطق مرزی غرب ایران به همراه پایگاه داده های مکانی در محیط نرم افزاری - کارفرما:سازمان جغرافیایی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

-اطلس نقشه های ژئومورفولوژی پوششی ایران در مقیاس 1:500000 با اولویت شیت های مرزی به تعداد  44 شیت - کارفرما:سازمان جغرافیایی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

-طرح هادی روستای هدف گردشگری روستای زیارت پیرچوگان از توابع شهرستان رودان کارفرما: بنیاد مسکن استان هرمزگان

-تهیه طرح هادی روستای بن کوه  از توابع شهرستان بندرلنگه 

-طرح پژوهشی پتانسیل لرزه خیزی گسل دهشیر - کارفرما:سازمان جغرافیایی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

-انجام خدمات نقشه برداری به مقیاس 1:500 پارک جنگلی سرخه حصار - کارفرما:شهرداری منطقه 13  تهران

-تایید فنی پروژه طرح تفضیلی شهر قزوین - کارفرما :سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین