طرح های در دست اجرا طرح های در دست اجرا

1- تولید صنعتی میکروبی ازدیاد برداشت مخازن نفت خام با قابلیت حذف باکتری ها SRB و کاهش H2S – کارفرما جهاد دانشگاهی

2- آمایش ملی فضاها، منابع و خدمات کتاب‌خانه های عمومی ایران در سامانه مبتنی بر وب (WEBGIS)" – کارفرما: نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 

3- خدمات مشاوره رصدخانه ملی سازمان برنامه و بودجه برای شاخص‌های پروژه‌های عمرانی -کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارزیابی وضعیت سالمت مهاجرین افغانی در ایران  کارفرما خانه عشق کیان