نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دکتر پرویز کردوانی

استاد در سال 1310 در شهرستان گرمسار دیده به جهان گشودند،ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهرستان و تحصیلات عالیه را در آلمان گذرانید.دکتری در رشته کشاورزی(عمران کویر) را با احراز رتبه اول در بین تمامی دانشجویان در آلمان و در سال 1966 دریافت کرده، از مقامات مربوطه در آلمان و ایران جوائزی در این خصوص دریافت نمودند.

 

 ایشان عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در سال 1345و سپس به گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه تهران در سال  1347انتقال یافتند.

 پست های ایشان با حفظ وظایف آموزشی عبارتند از:مدیر کل دفتر مطالعات آموزشی دانشگاه تهران(58-1354) ،بنیان گذار و رئیس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران وابسته به دانشگاه تهران 58_1354بوده است.

تالیفات ایشان شامل،22 جلد کتاب و ده ها مقاله علمی چاپ شده به زبان های فارسی و آلمانی و انگلیسی،بیش از یکصد فقره سخنرانی در مجامع علمی داخلی و خارجی،عضویت در چندین مجامع علمی داخلی و بین المللی مانند:شبکه آب خاورمیانه،هیات امنای صلح سبز(جبهه سبز)،هیات مدیره بنیاد مطالعات آسیایی،رئیس کمیته بیابان زدایی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و...،راهنمایی بیش از دویست فقره پایان نامه کارشناسی ارشد و هفده فقره رساله دکتری دانشگاه ها و انجام چندین طرح تحقیقاتی می باشد.

افتخارات کسب شده توسط ایشان نیز،همکاری در تاسیس وزارت علوم و دانشکده کشاورزی و دامپروری رضائیه (ارومیه)،بنیانگذار مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران، بنیانگذار دانشکده کویرشناسی در دانشگاه سمنان، پنج سال تحقیق در بیابان لوت ایران و کشف ویژگی های جدید و منحصر به فرد جهان در آن، احراز رتبه دوم در طرح کارایی علمی در بین 1367 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در سالهای تحصیلی (76-1373)،انتخاب به عنوان استاد نمونه  1377،به کرات مورد تشویق و قدردانی قرار گرفتن از طرف مقامات دانشگاه ها و وزرا(علوم و فرهنگ ارشاد)،انتخاب به عنوان شخصیت برجسته مفاخر فرهنگی استان زادگاه(سمنان)احراز سه پایه ترفیع(استادی)در یک سال ،دریافت دو پایه تشویقی در سال 1379،دریافت جایزه کتاب برتر استان سمنان،استاد پایه 29،استاد برگزیده سال 1380،برنده جایزه(مهرگان علم)،تالیف بهترین کتاب سال 1380،پژوهشگر نمونه سال 1385،چهره ماندگار علمی کشور سال 1384،ضبط و ثبت شرح احوال زندگی و فعالیت های علمی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور1386،مولف برگزیده دانشگاه تهران 1386،ارائه نظریه جدید درباره کویرها 1387می باشد.

با دریغ و درد استاد گرانقدر جغرافیای ایران در سال 1400 دارفانی را وداع گفتند و تا آخرین لحظات زندگی همواره مشغول پژوهش و آموزش دانش پژوهان بودند. استاد دارای کتابهای ارزشمند زیادی در عرصه آب،محیط زیست،مناطق خشک و اکوسیستم های ایران می باشند از جمله میتوان به برخی از آنها اشاره نمود.

-منابع و مسائل در هیدرولوژی

-جغرافیای خاک ها

-مناطق خشک

-اکوسیستم

-خشکسالی