نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دکتر ابراهیم جعفر پور

استاد دکتر جعفر پور در سال 1317 در شهر سلماس دیده به جهان گشودند.دوران دبستان و دبیرستان را در آن شهر گذرانده و در سال 1334 وارد دانشسرای مقدماتی تبریز گردیدند. دو سال بعد وارد آموزش و پرورش شده و در سال 1340 در دانشگاه تبریز در رشته تاریخ و جغرافیا مشغول به تحصیل گردیدند.در سال 1343 فارغ التحصیل و در سال 1346 برای ادامه تحصیل عازم ترکیه شدند و در دانشگاه استانبول رساله دکتری خود را در مورد اقلیم ایران دریافت نمودند.

 

بیشتر:

ایشان در سال 1352 به عنوان استادیار گروه جغرافیا در دانشگاه تهران مشغول بکار شدند و در سال 1358 ریاست موسسه جغرافیا را عهده دار گردیدند و در طی سالهای ریاست با رفتار نیک و پر جاذبه،وسعت دید و توان فوق العاده،کار و دلبستگی دانشگاهی موفق به دستاوردهای علمی و پژوهشی ارزشمند و مشارکت در بسیاری از طرح ها،گزارش های علمی و کتاب های متعدد گردیدند.

ایشان سردبیر و مدیر مسئول مجله پژوهش های جغرافیایی که در حال حاضر از لحاظ علمی در ایران رتبه اول را داراست بودند.بطوریکه که از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به عنوان کاندید دریافت جایزه اکو از ایران معرفی شدند.استاد در سال 1366 به مرتبه دانشیاری نائل گردیده و تمام عمر خویش را به تحقیق و تدریس مشغول بوده  اند.در کمال تاسف ایشان در سال 1368 در عین ناباوری دار فانی را وداع نمودند.

از جمله آثار ایشان میتوان به کتابهای:

-اقیلم شناسی

-محیط بیابانی گرم دنیا

-آب و هوای کره زمین

طرح ها:

-اطلس شیب ایران

-بارندگی موثر در ایران

-اطلس سطوح ارتفاعی ایران

-مطالعه اقلیم خشکی و خشکسالی ها و بیلان آبی خوزستان

مقالات و گزارش های علمی:

-تحلیل آماری اقلیم تهران

-مطالعه اقلیمی خشکی و خشکسالی ها و بیلان آبی نایین تا کرمان

-پژوهش های اقلیمی در غرب ایران

-هیدرو اقلیم و عوامل خشکی اشاره نمود.