معرفی :

موسسه جغرافیا یکی از قدیمی­ترین موسسات تحقیقاتی دانشگاه تهران است که فعالیت­های خود را از سال 1336 آغاز کرده است،اولین اساسنامه موسسه جغرافیادر جلسه مورخ 1340/4/21 شورای دانشگاه تهران به تصویب رسید، و پس از آن در دو مقطع زمانی با توجه به نیاز های جدید پژوهشی کشور مورد بازنگری قرارگرفته است .این موسسه با هدف «اعتلای تحقیقات جدید و مطالعات جغرافیایی و شناسایی سرزمین  ایران و دیگر کشورهای منطقه و همجوار و ایجاد هماهنگی و همکاری با  موسسه­ های مختلف زیربط در دانشگاه ها و سایر سازمانهای اجرایی کشور  تاسیس شده است» (اساسنامه موسسه مصوب 1371)

موسسه جغرافیا در طول دوره فعالیت خود با بهره­ مندی از دانش و تجارب اساتید دانشگاه و پژوهشگران برتر کشور طرح­های تحقیقاتی گوناگونی را در ابعاد ملی و ناحیه ­ای به انجام رسانده است و با انتشار نتایج پژوهش­ها سهم شایسته­ ای در تولید علم و ارائه خدمات پژوهشی به سازمانها و دستگاه­های اجرایی کشور داشته است.

این موسسه پژوهشی در حال حاضر با انتشار منظم چهار مجله علمی ـ پژوهشی (سه مجله به زبان فارسی و یک مجله به زبان انگلیسی)، انجام پروژه ­های تحقیقاتی برای سازمانها و دستگاه­های اجرایی کشور و برگزاری دوره­ ها و کارگاه ­های تخصصی در شاخه­ های مختلف علوم جغرافیایی به فعالیت­های خود ادامه می­دهد.

 

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب