نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Political Geography Research

Political Geography Research


 

Political Geography Research

 

 

سردبیر: دکتر زهرا پیشگاهی فرد

مدیر مسئول: دکتر کیومرث یزدان پناه

مدیر داخلی: دکتر یاشار ذکی

این مجله در سال 1393 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم و کمیسیون نشریات علمی دانشگاه تهران مجوز انتشار دریافت نمود. در حال حاضر مجله فعال بوده و در فاز دریافت مقاله می­باشد. این مجله به زبان انگلیسی انتشار می یابد و در این رابطه نیز اعضای هیئت تحریریه آن از اساتید بلندپایة علمی سایر کشورها تشکیل شده است.