نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروههای پژوهشی

گروههای پژوهشی


◊مسؤولین گروههای پژوهشی مؤسسه:

الف) آقای دکتر کرامت­اله زیاری, مدیر گروه پژوهشی مطالعات شهری و منطقه‌ای
ب ) خانم دکتر فضیله خانی, مدیر گروه پژوهشی مطالعات روستایی و عشایری
ج ) آقای دکتر فرامرز خوش اخلاق, مدیر گروه پژوهشی مطالعات محیطی و ارزیابی توان اکولوژیک
د ) آقای دکتر سیدکاظم علوی پناه, مدیر گروه پژوهشی سنجش از دور و GIS .

◊کارشناسان مؤسسه:

الف) خانم شهنازسادات حیات شاهی, کارشناس ارشد ژئومرفولوژی, کارشناس مسؤول مؤسسه
ب ) آقای منصور رضاعلی, کارشناس ارشد جغرافیاو برنامه ریزی شهری , مدیر داخلی مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی

◊کادر اداری:

در ابتدای تأسیس و به هنگام اوج­گیری فعالیت­های مؤسسه طی دهه ۴۰ و ۵۰, مؤسسه علاوه بر کادر علمی و کارشناسی, از وجود ۱۲ کمک کارشناس و همکار اداری بهره می­جست. بعد از تشکیل دانشکده جغرافیا و بنا به ضرورت­های خاص, کلیه تشکیلات اداری و ساختار سازمانی مؤسسه به دانشکده جدیدالتأسیس انتقال یافت به­گونه­ای که طی این دوره مؤسسه دچار فترت شد. بعد از انتخاب رییس مؤسسه در سال ۱۳۸۴, فعالیت مجدد مؤسسه با یک نفر کارشناس و در یک فضای ۲۴ مترمربعی آغاز و در حال حاضر نیز که در فضایی به وسعت ۲۶۰ مترمربع فعالیت خود را ادامه می­دهد, صرفاً دارای ۲ کارشناس است. خوشبختانه از اواخر سال ۱۳۸۷ واحد حسابداری مؤسسه احیاء و در حال حاضر با در اختیار داشتن حساب­ مستقل، یک تن از همکاران امور مالی دانشگاه به عنوان رییس حسابداری تعیین و امور مالی مؤسسه را عهده­دار می­باشند.