نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه Q1 مجلات موسسه جغرافیای دانشگاه تهران از پایگاه استنادی جهان اسلام

کسب رتبه Q1 مجلات موسسه جغرافیای دانشگاه تهران از پایگاه استنادی جهان اسلام


با مسرت فراوان به استحضار می‌رساند نشریات مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی و پژوهش‌های جغرافیای برنامه ریزی شهری توانسته‌اند از پایگاه استنادی جهان اسلام رتبه Q1 را کسب نمایند. بدین وسیله از اساتید و پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود مقالات علمی - پژوهشی خود را به سامانه این نشریات ارسال نمایند.

برای دسترسی به صفحات این مجلات می­توان از آدرس­های زیر استفاده کرد:

پژوهش­های جغرافیای طبیعی                                                                                                      www.jphgr.ut.ac.ir  

پژوهش­های جغرافیای برنامه ریزی شهری                                                                www.jurbangeo.ut.ac.ir

پژوهش­های جغرافیای انسانی                                                                             www.jhgr.ut.ac.ir