نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتاب واکاوی و پیش بینی هوا شناسی منتشر شد

کتاب واکاوی و پیش بینی هوا شناسی منتشر شد


The book of Weather analysis and forecasting has been translated by Dr. Faramarz Khosh Akhlagh and Dr. Ali Akbar Shamsipoor, professors of the Department of Geography, University of Tehran, and Dr. Jafar Masoumpour Samakoush, faculty of Razi University of Kermanshah, through the Geographical Organization of the Armed Forces. Institute of Geography, University of Tehran has been published. This book deals with the fields of using water vapor satellite images along with scanning indices, especially the potential for analysis and forecasting of different weather conditions

کتاب واکاوی و پیش بینی هوا شناسی توسط آقایان دکتر فرامرز خوش اخلاق و دکتر علی اکبر شمسی پور، اساتید گروه جغرافیای دانشگاه تهران و آقای دکتر جعفر معصوم پور سماکوش، هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه ترجمه شده و از طریق انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با همکاری موسسه جغرافیای دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. این کتاب به زمینه های بکارگیری تصاویر ماهواره ای بخار آب در کنار نمایه های پویشی به ویژه تاوایی پتانسیل برای واکاوی و پیش بینی شرایط مختلف جوی پرداخته است.