نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار هیدروپلیتیک فروملی یکشنبه ۹ خردادماه، ساعت ۱۸ الی ۲۰

وبینار هیدروپلیتیک فروملی یکشنبه ۹ خردادماه، ساعت ۱۸ الی ۲۰


موسسه جغرافیا برگزار می‌کند.

وبینار هیدروپلیتیک فروملی یکشنبه ۹ خردادماه، ساعت ۱۸ الی ۲۰

شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است. لینک ورود به سامانه vroom.ut.ac.ir/igut  است. با تشکر از همراهی شما