نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین پیش رویداد ملی جغرافیابا حضور اساتید، دانشجویان، نمایندگان مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در محل دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار شد.

نخستین پیش رویداد ملی جغرافیابا حضور اساتید، دانشجویان، نمایندگان مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در محل دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار شد.