نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ماموریت تحقیقاتی بنیاد علوی به دانشگاه تهران در شهرستان زهک/ تهیه نسخه اجرایی برای تثبیت شنهای روان و کاهش میزان تبخیر منابع آبی در این شهرستان

ماموریت تحقیقاتی بنیاد علوی به دانشگاه تهران در شهرستان زهک/ تهیه نسخه اجرایی برای تثبیت شنهای روان و کاهش میزان تبخیر منابع آبی در این شهرستان


ماموریت تحقیقاتی بنیاد علوی به دانشگاه تهران در شهرستان زهک/ تهیه نسخه اجرایی برای تثبیت شنهای روان و کاهش میزان تبخیر منابع آبی در این شهرستان

 با هدف مطالعه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای تثبیت و جلوگیری از حرکت ریزگردها و همچنین کاهش میزان تبخیر منابع آبی زهک صبح امروز دکتر مقصودی رییس موسسه جغرافیای دانشگاه تهران و تعدادی از اعضای هئیت علمی این دانشگاه در سفر به شهرستان زهک بهمراه مدیران دستگاههای مرتبط از کانون های بحرانی و منابع آبی این شهرستان بازدید کردند.

قرار است بنیاد علوی در قالب پروژه آبادانی و پیشرفت این شهرستان با استفاده از ظرفیت های تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاهها و مراکز معتبر علمی پروژه های متعددی را در این زمینه اجرا کند.

 بازدید از ورودی رودخانه هیرمند ، چاهنیمه ها و نشست هم اندیشی با تعدادی از مدیران شهرستان در مجموعه اداری بنیاد علوی از دیگر برنامه های این هئیت به زهک بود