نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرحهای انجام شده

طرحهای انجام شده


مؤسسه جغرافیا در طول دوره فعالیت خود, ده‌ها طرح تحقیقاتی در سطوح ملی و منطقه‌ای را به انجام رسانده که در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود:

      -«اطلس کلانشهر تهران», کارفرما: مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (شهرداری تهران), اعتبار 3600 میلیون ریال (برای اولین بار در ایران)

-اطلس ژئو مورفولوژی ایران

-نقشه اقلیمی هوشمند جنوب غرب ایران

 - طرح تهیه پرونده ثبت جهانی لوت -  کارفرما : پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری طرح برگزیده جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران سال 1396

ـ طرح ژئومرفولوژی درة اهر

       - مطالعه و تهیه شناسنامه روستای گردشگری هماگ استان هرمزگان -کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

       - تهیه طرح هادی روستای گلشن  از توابع شهرستان بندرلنگه -کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

           - پتاسیل لرزه خیزی گسل دهشیر 

      ـ  اطلس اقلیمی ایران   اولین بار در ایران 1344

ـ اطلس تاریخی ایران ، اولین بار در ایران 1350

ـ  اطلس شیب ایران (شامل: مساحی و پلانیمتری 109 برگ نقشه 1364) (اولین بار در ایران)

ـ  اطلس سطوح ارتفاعی ایران (اولین بار در ایران)

-اطلس ریگزارهای ایران

ـ طرح تحقیقات کویر لوت در سال‌های 1347 تا 1353 با همکاری سازمان ملی تحقیقات علمی فرانسه (اولین بار در ایران)

ـ طرح نظام نام نگاری اسامی جغرافیایی ایران (اولین بار در ایران)

ـ طرح پراکندگی جغرافیایی ریگزار‌های مهم ایران (شامل 400 نقشه از ریگزار‌ها در مقیاس 1:50000 و 1:250000) (اولین بار در ایران)

ـ طرح بررسی توان‌های محیطی در نواحی مختلف جغرافیایی ایران؛گزارش اول: ناحیه ساحلی جنوب(1379) (اولین بار در ایران)

ـ طرح بارندگی مؤثر ایران (اولین بار در ایران)

ـ طرح مطالعه اقلیمی خشکی و خشکسالی‌‌ها و بیلان آبی خوزستان (اولین بار در ایران)

ـ طرح مطالعه اقلیم استان هرمزگان (شناخت خشکی و خشکسالی‌ها) (اولین بار در ایران)

ـ طرح مطالعه اقلیمی نائین تا کرمان (اولین بار در ایران)

ـ طرح مطالعه اقلیمی خشکی و خشکسالی‌ها در سیستان و بلوچستان-1366

ـ طرح مطالعه کویر کبودانس - 1361

ـ طرح زمین شناسی دره رهق

ـ طرح مطالعه اقلیم اردستان -1361

-شمه ای از زمین شناسی البرز - 1358

- پرندگان دشت لوت - 1358

- کنگاور جغرافیای انسانی و اقتصادی - 1352

ـ طرح تحقیقاتی جغرافیای ناحیه‌ای قروه، بیجار و دیواندره (اولین بار در ایران)

ـ بررسی تحول الگوی استقرار جمعیت روستایی در استان سمنان (اولین بار در ایران)

ـ ارزیابی سیاست‌ها, خط‌مشی‌ها و برنامه‌های عمران روستایی در ایران (اولین بار در ایران)

ـ بررسی و تحلیل نظام برنامه‌ریزی روستایی در ایران (اولین بار در ایران)

ـ بررسی روند ایجاد و گسترش خانه‌های دوم در ناحیه طالقان (استان تهران)

ـ سنجش درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور با استفاده از تحلیل تاکسونومی

ـ سنجش درجه توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان سنندج با استفاده از GIS

- طرح «تدوین برنامه راهبردی توسعه کالبدی روستاهای کشور» , کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی,

ـ طرح «پایگاه داده‌های محیطی و مدیریت بحران کشور», کارفرما: جمعیت هلالاحمر جمهوریاسلامی, اعتبار مصوب از محل بند دال تبصره 45

- طرح «اطلس تحلیلی مناطق روستایی کشور», کارفرما: وزارت علوم, تحقیقات و فنآوری در قالب برنامه جندی­شاپور (موافقت­نامه بین وزارت علوم ایران و فرانسه)

- طرح «مدیریت راهبردی سکونت گاه های غیر رسمی»، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران،

- طرح «چشم انداز و ارائه برنامه 5 ساله شهرداری شهرکرد»،

ـ طرح «تهیه نقشه یک یکم فرهنگی، نمونه موردی: منطقه 11 شهر تهران».

ـ طرح «تهیه نقشه یک یکم فرهنگی، نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران».