نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرحهای انجام شده

طرحهای انجام شده


◊طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده:
مؤسسه جغرافیا در طول دوره فعالیت خود، ده‌ها طرح تحقیقاتی در سطوح ملی و منطقه‌ای را به انجام رسانده که در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود:

ـ طرح تدوین اطلس اقلیمی ایران با همکاری سازمان هواشناسی (شامل ۲۳ نقشه. نمودار، ۱۳۴۰)
ـ طرح اطلس تاریخی ایران (شامل ۲۸ قطعه نقشه تاریخی ایران در ادوار مختلف، ۱۳۵۰)
ـ طرح تحقیقات کویر لوت در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳ با همکاری سازمان ملی تحقیقات علمی فرانسه
ـ طرح اطلس شیب ایران (شامل: مساحی و پلانیمتری ۱۰۹ برگ نقشه ۱۳۶۴)
ـ طرح اطلس سطوح ارتفاعی ایران
ـ طرح نظام نام نگاری اسامی جغرافیایی ایران
ـ طرح پراکندگی جغرافیایی ریگزار‌های مهم ایران (شامل ۴۰۰ نقشه از ریگزار‌ها در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰)
ـ طرح بررسی توان‌های محیطی در نواحی مختلف جغرافیایی ایران؛گزارش اول: ناحیه ساحلی جنوب(۱۳۷۹)
ـ طرح ژئومرفولوژی درة اهر
ـ طرح بارندگی مؤثر ایران
ـ طرح مطالعه اقلیمی خشکی و خشکسالی‌‌ها و بیلان آبی خوزستان
ـ طرح مطالعه اقلیم استان هرمزگان (شناخت خشکی و خشکسالی‌ها)
ـ طرح مطالعه اقلیمی نائین تا کرمان
ـ طرح مطالعه اقلیمی خشکی و خشکسالی‌ها در سیستان و بلوچستان
ـ طرح مطالعه کویر کبودان
ـ طرح زمین شناسی دره رهق
ـ طرح مطالعه اقلیم اردستان
ـ طرح تحقیقاتی جغرافیای ناحیه‌ای قروه، بیجار و دیواندره
ـ بررسی تحول الگوی استقرار جمعیت روستایی در استان سمنان
ـ ارزیابی سیاست‌ها, خط‌مشی‌ها و برنامه‌های عمران روستایی در ایران
ـ بررسی و تحلیل نظام برنامه‌ریزی روستایی در ایران
ـ بررسی روند ایجاد و گسترش خانه‌های دوم در ناحیه طالقان (استان تهران)
ـ سنجش درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور با استفاده از تحلیل تاکسونومی
ـ سنجش درجه توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان سنندج با استفاده از GIS

◊ طرح‌های تحقیقاتی:

- طرح «تدوین برنامه راهبردی توسعه کالبدی روستاهای کشور» , کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی, اعتبار ۱۳۴۰ میلیون ریال (اتمام یافته)
ـ طرح «پایگاه داده‌های محیطی و مدیریت بحران کشور», کارفرما: جمعیت هلال‌احمر جمهوری‌اسلامی, اعتبار مصوب از محل بند دال تبصره ۴۵ مبلغ ۶۸۳ میلیون ریال (در حال اجرا)
- طرح «اطلس کلانشهر تهران», کارفرما: مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (شهرداری تهران), اعتبار ۳۶۰۰ میلیون ریال (اتمام یافته)
- طرح پژوهشی «طراحی سیستم بانک اطلاعات جغرافیایی املاک», کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران, اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال (در حال اجرا)
- طرح «اطلس تحلیلی مناطق روستایی کشور», کارفرما: وزارت علوم, تحقیقات و فنآوری در قالب برنامه جندی­شاپور (موافقت­نامه بین وزارت علوم ایران و فرانسه) (اتمام یافته)
- طرح «دانشنامه سنجش از راه دور» باهمکاری بنیادبزرگ دانشنامه فارسی, کارفرما: سازمان فضایی ایران, اعتبار پیشنهادی ۳۰۰۰ میلیون ریال, (در حال پیگیری)
- طرح «سطح‌بندی مناطق روستایی افغانستان»، کارفرما: وزارت احیاء و انکشاف روستایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان, اعتبار پیشنهادی ۲۰۰۰ میلیون ریال, (در حال پیگیری)
- طرح «منطقه‌بندی مبتنی بر توان اقتصاد کشاورزی افغانستان»، کارفرما: وزارت زراعت و دامداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان, اعتبار پیشنهادی ۴۰۰۰ میلیون ریال, (درحال پیگیری)
- طرح «مدیریت راهبردی سکونتگاههای غیر رسمی»، کارفرما : شرکت مادر تخصصی بهسازی ونو سازی اسکان غیر رسمی
- طرح «چشم انداز و برنامه اول پنج ساله استراتزیک شهرداری»
- طرح «چشم انداز و برنامه اول پنج ساله استراتزیک شهرداری حمید یا»