نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه ستاد اجرایی بین دستگاهی شهرستان گلوگاه

دومین جلسه ستاد اجرایی بین دستگاهی شهرستان گلوگاه


دومین جلسه ستاد اجرایی بین دستگاهی شهرستان گلوگاه با حضور آقای دکتر مقصودی دبیر علمی همایش گلوگاه و ریاست موسسه جغرافیا انشگاه تهران با هدف هماهنگی برگزاری همایش توسعه شهرستان گلوگاه به ریاست جناب آقای فریدون کلبادی نژاد فرماندارشهرستان گلوگاه و اقای جعفری معاونت محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و دبیر اجرایی همایش با حضور روسای ادارات و سازمانهای مردم نهاد و تشکیل کمیته های مختلف همایش شهرستان با اهدا حکم از سوی فرماندار محترم شهرستان به مسئولین کمیته ها برگزار گردید.
مورخ ۳ مرداد98
در فرمانداری شهرستان گلوگاه