نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های جدید مهارت آموزی با موضوع تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای برای کارشناسان دستگاه های اجرایی کشور در موسسه جغرافیا اغاز شد

دوره های جدید مهارت آموزی با موضوع تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای برای کارشناسان دستگاه های اجرایی کشور در موسسه جغرافیا اغاز شد


دوره های  جدید مهارت آموزی با موضوع تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای برای کارشناسان دستگاه های اجرایی کشور در موسسه جغرافیا اغازشد