نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر در گذشت استاد فرزانه و پیشکسوت جناب آقای *دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی* موجب تألم و تأثر فراوان گردید. هیأت رئیسه، اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده جغرافیا این مصیبت را به جامعه علمی و دانشگاهی خصوصا خانواده بزرگ دانشگاه تهران، همکاران و کارکنان محترم دانشکده و بالأخص خانواده گرانقدر ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای خانواده ایشان نیز صبر و اجر مسئلت می نماید. «موسسه جغرافیا»

خبر در گذشت استاد فرزانه و پیشکسوت جناب آقای *دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی* موجب تألم و تأثر فراوان گردید. هیأت رئیسه، اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده جغرافیا این مصیبت را به جامعه علمی و دانشگاهی خصوصا خانواده بزرگ دانشگاه تهران، همکاران و کارکنان محترم دانشکده و بالأخص خانواده گرانقدر ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای خانواده ایشان نیز صبر و اجر مسئلت می نماید. «موسسه جغرافیا»


*انا لله و انا الیه راجعون*

خبر در گذشت استاد فرزانه و پیشکسوت جناب آقای *دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی* موجب تألم و تأثر فراوان گردید. هیأت رئیسه، اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده جغرافیا این مصیبت را به جامعه علمی و دانشگاهی خصوصا خانواده بزرگ دانشگاه تهران، همکاران و کارکنان محترم دانشکده و بالأخص خانواده گرانقدر ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای خانواده ایشان نیز صبر و اجر مسئلت می نماید.
«موسسه جغرافیا»