نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه رئیس موسسه جغرافیا با قائم مقام و معاونان سازمان امور عشایری وزرات کشاورزی

جلسه رئیس موسسه جغرافیا با قائم مقام و معاونان سازمان امور عشایری وزرات کشاورزی


جلسه رئیس موسسه جغرافیا با   قائم مقام و معاونان سازمان امور عشایری وزرات کشاورزی در روزچهار شنبه 13 تیر 1397 در محل سازمان امور عشایری تشکیل گردید. در این نشست در مورد همکاری های  پژوهشی  بویژه در زمینه انعقاد قردادهای پژوهشی- درموضوع سامانه های اطلاعات جغرافیایی مذاکره گردید