نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

تاریخچه


تاریخچه:

موسسه جغرافیا یکی از قدیمی­ترین موسسات تحقیقاتی دانشگاه تهران است که فعالیت­های خود را از سال 1336 آغاز کرده است، اساسنامه این موسسه در سال 1342 به تصویب دانشگاه رسید و پس از بازنگری، مجددا در جلسه مورخ 1345/4/21 شورای دانشگاه تهران به تصویب رسیده است. این موسسه با هدف «پیشرفت تعلیمات و تحقیقات جغرافیایی و شناسایی کامل ایران و کشورهای خارج و ایجاد هماهنگی و همکاری بین موسسه­ های مختلفی که در دانشگاه و وزارتخانه ­ها به تعلیم و تحقیق در رشته ­های مختلف جغرافیا توجه دارند تاسیس شده است» (اساسنامه موسسه مصوب 1345)

موسسه جغرافیا در طول دوره فعالیت خود با بهره­ مندی از دانش و تجارب اساتید دانشگاه و پژوهشگران برتر کشور طرح­های تحقیقاتی گوناگونی را در ابعاد ملی و ناحیه ­ای به انجام رسانده است و با انتشار نتایج پژوهش­ها سهم شایسته­ ای در تولید علم و ارائه خدمات پژوهشی به سازمانها و دستگاه­های اجرایی کشور داشته است.

این موسسه پژوهشی در حال حاضر با انتشار منظم چهار مجله علمی ـ پژوهشی (سه مجله به زبان فارسی و یک مجله به زبان انگلیسی)، انجام پروژه ­های تحقیقاتی برای سازمانها و دستگاه­های اجرایی کشور و برگزاری دوره­ ها و کارگاه ­های تخصصی در شاخه­ های مختلف علوم جغرافیایی به فعالیت­های خود ادامه می­دهد.