نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

تاریخچه


مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۶ به عنوان دومین مؤسسه تحقیقاتی این دانشگاه راه ‌اندازی شد و اساسنامه آن در جلسة مورخ ۲۱/۴/۱۳۴۰ شورای دانشگاه به تصویب رسید.

شادروان دکتر مسعود کیهان اولین رییس مؤسسه بودند و پس از ایشان به ترتیب آقایان مرحوم دکتر احمد مستوفی، مرحوم دکتر ابراهیم جعفرپور، مرحوم دکتر شاپور گودرزی‌نژاد، دکتر رحمت‌ا… فرهودی ، دکتر سید علی بدری و دکتر کرامت اله زیاری ریاست مؤسسه را برعهده‌ داشتند.

در حال حاضر آقای دکتر مهران مقصودی ریاست آن را عهده‌دار می‌باشد.