نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه با مدیران طرح جامع منابع طبیعی برای اکو سیستم تالاب هامون

برگزاری جلسه با مدیران طرح جامع منابع طبیعی برای اکو سیستم تالاب هامون


ارتقای مدیریت منابع طبیعی برای احیای اکو سیستم تالاب  هامون و حمایت از معیشت های جایگزین جوامع محلی با حضور جناب آقای دکتر حسین سرگزی و هیات همراهان و اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران بررسی شد.
هدف از برگزاری این نشست، مشارکت موسسه جغرافیا در انجام طرح های پژوهشی مرتبط با پروژه مذکور می‌باشد.

این جلسه با حضور اعضای ذیل برگزار گردید:

  • جناب آقای دکتر حسین سرگزی با سمت مدیر ملی پروژه و هیأت همراه و رئیس موسسه  جغرافیا و اعضای هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

تاریخ و محل برگزاری: دوشنبه 19/03/1399- تالار شورا