نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین همایش فرصت ها،چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه

اولین همایش فرصت ها،چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه


 موسسه جغرافیا ی دانشگاه تهران برگزار میکند : اولین همایش فرصت ها،چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه 

از کلیه اساتید و علاقه مندان جهت شرکت در همایش دعوت به عمل میاید آدرس سایت :

 

https://cocdg1418.ut.ac.ir/