نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و وظایف

اهداف و وظایف


◊اهداف

- گسترش زمینه تحقیقات جغرافیایی ،شهری ،منطقه ای ،روستایی ومحیطی در عرصه های ملی و منطقه ای؛
- به کارگیری فنآوری های نوین در پژوهش های جغرافیایی وبرنامه ریزی فضایی؛
- توسعه همکاری و مشارکت با سایر مؤسسات تحقیقاتی و مراکز علمی دانشگاهی در داخل و خارج کشور؛
- تقویت پژوهش به عنوان یکی از ارکان پشتیبانی آموزش جغرافیا؛
- فراهم آوردن زمینه‌های ترغیب اساتید و پژوهشگران برای انجام تحقیقات جغرافیایی؛
- پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مطالعات جغرافیایی ،شهری ،منطقه ای ،روستایی ومحیطی ؛
- مستندسازی مطالعات و پژوهش‌های جغرافیایی؛

◊وظایف:

- انجام طرح‌های تحقیقاتی؛
- ایجاد و پشتیبانی پایگاه اطلاعاتی مؤسسه در شبکه اطلاع‌رسانی جهانی (اینترنت)؛
- تجهیز و تقویت پایگاه اطلاعات جغرافیایی, آزمایشگاه و مرکز اسناد و مدارک علمی؛
- راه‌اندازی ایستگاه های پژوهش برای مطالعات جغرافیایی در سطح کشور؛
- ایرانشناسی و انجام مطالعات در زمینه شناخت کشورهای منطقه و جهان؛
- انجام تحقیقات مشترک با مؤسسات پژوهشی داخلی و خارجی؛
- همکاری با پژوهشگران داخلی و خارجی و یا انجمن ها و مراکز تحقیقاتی و علمی؛
- برگزاری نشست‌های تخصصی، گردهم‌آیی‌ها، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی داخلی و خارجی؛
- توسعه و ترویج فن‌آوری‌های نوین در مطالعات جغرافیایی ،شهری ،منطقه ای ،روستایی ومحیطی ؛
- انتشار اطلس, نشریات علمی – تخصصی، کتب و گزارش‌های تحقیقاتی؛
- همکاری علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با سازمان‌های دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی؛
- برگزاری کارگاه‌های تخصصی و دوره های آموزشی غیررسمی؛
- فراهم آوردن زمینه لازم برای انجام فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

◊ سیاست آتی

با توجه به اهداف و رسالت­های مورد نظر, مؤسسه جغرافیا در نظر دارد با تمرکز بر روی تــدوین اطلس­های جغرافیایی, به عنوان یک وظیفه ملی و متولی انجام این فعالیت تخصصی مستمر و ثابت در سطح کلان, با برقراری ارتباط مؤثر با سازمان­ها و ارگان­های اجرایی نسبت به جذب پژوهش­ها و تحقیقات کاربردی اقدام کند.