نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشارات موسسه جغرافیا

انتشارات موسسه جغرافیا


جهت حفظ و ارائه گزارشات طرح‌های پژوهشی مؤسسه جغرافیا و همچنین انعکاس گزارش‌‌های جغرافیایی سایر محققین جغرافیا در سراسر کشور اعم از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، مؤسسه جغرافیا از بدو تاسیس مبادرت به انتشار مجله علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «پژوهش‌های جغرافیایی» نموده که  در حال حاضر ۶۷ شماره از این مجله منتشر شده‌است. البته با توجه به پیگیری­های به عمل آمده و طبق اعلام رسمی کمیسیون نشریات وزارت علوم (نامه شماره  ۱۶۷۶/۳ مورخ ۸/۳/۸۷ ) از ابتدای فصل پاییز ۱۳۸۷، مجله پژوهش‌های جغرافیایی در قالب دو فصلنامه مجزای دارای درجه علمی – پژوهشی, تحت عنوان «مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی» و «مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی» انتشار می­یابد. تاکنون (تا سال ۱۳۸۸) این دو مجله تا شماره ۶۹ منتشر شده­اند.

سایر انتشارات مؤسسه عبارتند از:

-        «مجموعه مقالات هفتمین کنگره جغرافیایی ایران», سال ۱۳۶۹

-        «مجموعه مقالات همایش پژوهش‌ها و قابلیت‌های علم جغرافیا در عرصة سازندگی«, سال ۱۳۷۲

-        «مجموعه مقالات اولین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا», سال ۱۳۸۷

-        مدیریت بحران­های طبیعی، در مرحله داوری و مقدمات انتشار

-        GIS کاربردی در هیدرولوژی با تأکید بر مدل HEC-GeoRas ، در مرحله داوری و مقدمات انتشار

کارتوگرافی رقومی، در مرحله داوری و مقدمات انتشار