نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

خانم دکتر دره میر حیدر

استاد خانم دکتر دره میر حیدر در اردیبهشت ماه 1313 در کرمانشاه،در خانواده ای متدین و متمکن و روشن بین دیده به جهان گشودند.تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در کرمانشاه سپری نمودند، پس از اخذ مدرک دیپلم،در دانشگاه تهران و در رشته تاریخ و جغرافیا مشغول به تحصیل گردیدند.

 

بیشتر:

ایشان در سال 1332 با درجه ممتاز از دانشگاه تهران فارغ التحصیل و همزمان موفق به دریافت مدال درجه یک فرهنگ گردیده و با دریافت بورسیه از طرف دولت برای ادامه تحصیل به آمریکا عزیمت نمودند.ایشان مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه ایالتی اوهایو در سال 1958 تحت عنوان (Problems of transportation Routes in Iran)

و رساله دکتری خود را نیز با عنوان: (Geographical factors affecting political viability in Iran)دریافت نمودند.

در سال 1342 با سمت استادیاری گروه جغرافیا در دانشگاه تهران مشغول به تدریس گردیدند.ایشان برای نخستین بار جغرافیای سیاسی را به شکل سیستماتیک و مدرن به دانشجویان ارائه نموده و حاصل تلاش های علمی،آموزشی و پژوهشی ایشان شامل 25 جلد گزارش تحقیقاتی،15 جلد کتاب و 80 مقاله کاربردی می باشد.ایشان در سال 1347 به درجه دانشیاری و در سال 1374 به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.استاد در سال 1382 به افتخار بازنشتگی نائل آمدند، اما این پایان کار علمی و آموزشی استاد نبود و ایشان بسیاری از تحقیقات و کتاب ها را بعد از آن به رشته تحریر درآوردند و همچنان بعنوان استاد نخبه این رشته به کار آموزشی نیز میپردازند.

استاد چهره ماندگار،عضو فرهنگستان علوم،عضو موسس انجمن جغرافیدانان ایران،اولین رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران،موسس شاخه علمی جعرافیای سیاسی و بنیانگذار جغرافیای سیاسی نظام مند ر کشور میباشند.

این استاد پر تلاش ایرانی دارای بسیاری جوائز ارزشمند علمی و پژوهشی اند،از جمله:

_بهترین مترجم زن در دانشگاه الزهرا 1370

_دارای کتاب برگزیده دانشگاهی 1380

_چهره ماندگار در رشته جغرافیای سیاسی 1384

-دارای مدال درجه اول فرهنگ برای احراز رتبه اول دانشگاه تهران در مقطع لیسانس

_جایزه پژوهشی دانشگاه ایندیانا

-جایزه کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(1370-1381)

-لوح تقدیر و جایزه پیشکسوتان دانشگاه تهران 1383 و بسیاری دیگر

از کتابهای شاخص استاد میتوان به کتابهای ذیل اشاره نمود:

-اصول و مبانی جغرافیای سیاسی

_جغرافیای سیاسی

_مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی ایران

_جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا(کتاب سال)

_جهان سوم و کشورهای پیشرفته

_درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی(برگزیده دانشگاهی)

_گرایش تازه در جغرافیای سیاسی

_مفاهیم بنیادین در جغرافیای سیاسی

_تحولات پنج دهه اندیشه و جستار در جغرافیای سیاسی

می توان با تحسین اذعان نمود که ایشان جزء اولین فرد و زن تحصیل کرده ایرانی در رشته جغرافیای سیاسی و از بیان گذاران این رشته در ایران میباشند.