نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

دکتر جهانگیر بامداد صوفی

استاد دکتر صوفی در بهمن ماه 1304 شمسی در املش دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی را در املش و رودسر گذراندند و در سال 1323 موفق به اخذ دیپلم گردیدند، سپس وارد دانشسرای عالی تهران شدند. در رشته تاریخ و جغرافیا لیسانس خود را دریافت نمودند.استاد در سال 1330 به فرانسه رفتند و در دانشگاه سوربن پاریس مشغول به تحصیل گردید.

دکتر صوفی در سال 1334 دکتری خود را دریافت نموده و در دانشگاه های تبریز و مشهد به تدریس پرداختند .ایشان در سال 1342 به گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه تهران ملحق گردیدند، ایشان یکی از بنیان گذاران دانشگاه گیلان نیز بودند.

دکتر صوفی پس از 30 سال فعالیت آموزشی در اوایل انقلاب به کسوت بازنشستگی نائل گردیدند. از کتاب های استاد میتوان به کلیات جغرافیا و روش تحقیق در آن،کلیات جغرافیای طبیعی و انسان و طبیعت اشاره نمود.استاد در سن 89 سالگی در فروردین 1393 دار فانی را وداع نمودند.