نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نشست جایگاه ژئومورفولوژی

به نام خدا

 به اطلاع می رساند مؤسسه جغرافیا باهمکاری انجمن های علمی دانشجویی و انجمن ایرانی ژئومورفولوژی و همچنین قطب مطالعات محیط طبیعی دانشگاه تهران نشستی را تحت عنوان قلمرو ژئومورفولوژی در علوم زمین و علوم انسانی برگزار می کند. بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود تا دراین نشست شرکت فرمائید. زمان برگزاری نشست: سه شنبه 1/ 2/ 1394 ساعت 16 مکان دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک -طبقه سوم سالن دماوند