« بازگشت

سمینار درسهایی از زلزله 21 آبان 1396 اُزگله سرپل ذهاب با بزرگای 7.3 ریشتر